PolishHygenicCertification

Drewnochron Lakierobejca 2W1

• 2w1 - zabezpiecza i dekoruje • Łatwa aplikacja – nie kapie • Odporna na działanie promieni UV • Odporna na zmienne warunki atmosferyczne • Podkreśla naturalne usłojenie drewna • Do wewnątrz oraz na zewnątrz • Powłoka odporna na grzyby pleśniowe i glony • Do 6 lat ochrony powłoki* * dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków eksploatacji

Kup teraz

Przeznaczenie

Uniwersalny

Pojemność

0,2 L, 0,75 L, 2,5 L

Wydajność

Stopień połysku

Metody aplikacji

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza w trakcie malowania i sezonowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Optymalna temperatura podłoża podczas lakierowania powinna wynosić +15 do +25°C. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 11% wewnątrz pomieszczeń i 15% na zewnątrz.

Czas schnięcia w + 23 ° C i 50% wilgotności względnej powietrza

Pyłosuchość uzyskuje się po 0(h). Malować ponownie po około 0(h).

Przygotowanie powierzchni

Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl i odtłuść. Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Przedmioty eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń (uprzednio niemalowane) zaimpregnuj Impregnatem Grunt R marki Drewnochron. Wewnątrz pomieszczeń surowe drewno zagruntuj wyrobem Lakierobejca 2w1 z dodatkiem 20% wody.

Malowanie

Lakierobejcę przed użyciem dokładnie wymieszaj. Wewnątrz pomieszczeń nałóż 2 warstwy wyrobu. Na zewnątrz należy nanieść min. 2 warstwy. Pomiędzy warstwami zachowaj przerwę 2 godzin. Pełne wyschnięcie powłoki uzyskuje się po 4 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia. Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego, poprzednią warstwę przeszlifuj drobnoziarnistym papierem ściernym o granulacji 180-220 po min. 4 godzinach schnięcia i usuń pył. Lakieruj zgodnie z usłojeniem drewna, do uzyskania jednolitej powłoki. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując pędzle z włosia mieszanego (Pes-Mix). Nie maluj w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze. Rekomendowany rozcieńczalnik: woda.

Zostało dodane do zapisanych. *
Zostało usunięte z zapisanych. *