Wczytujemy stronę
Produkty

Impregnaty

Impregnat Grunt R

Impregnat Grunt R

Dostępne opakowania:

0.75L, 2.5L, 4.5L, 9L

Dane techniczne:

 • Wydajność: Należy nałożyć powłokę produktu tak, aby osiągnąć dawkę 150-160 ml/m2 powierzchni drewna.
 • Zalecana ilość warstw: 1-2

Najważniejsze zalety:

 • pełna ochrona biologiczna drewna (grzyby niszczące drewno, sinizna,
  owady - szkodniki drewna)
 • głęboko penetrujący impregnat* - podkład pod wyroby nawierzchniowe
  (emalie, lakiery, lakierobejce)
 • zwiększa przyczepność i wydajność wyrobów nawierzchniowych
 • reguluje wilgotność drewna
 • do surowego drewna
*Produkt nie stanowi warstwy finalnej

Krótki opis:

Produkt stosowany jest do konserwacji drewna budowlanego, drewna rekreacyjnego (np. ogrody, place zabaw) oraz stolarki okiennej i drzwiowej w celu ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem grzybów powodujących siniznę i głęboki rozkład drewna oraz przed owadami - szkodnikami technicznymi drewna. Przeznaczony do ochrony drewna zgodnie z wymogami dla II i III* klasy użytkowania, bez stałego kontaktu z gruntem i wodą.

*nie stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i zwierząt

Pozytywna ocena właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego.
 

Sposób stosowania:


Przygotowanie podłoża

Drewno przeszlifować papierem ściernym lub strugiem aż do zdrowego, czystego drewna.
Wszelkie powłoki dekoracyjne usunąć do surowego drewna. Następnie powierzchnię
odpylić i oczyścić. Impregnowane drewno powinno być suche i nie może być zamrożone

Impregnowanie

Dokładnie wymieszać przed użyciem.
Obficie nakładać produkt w postaci handlowej (bez rozcieńczania) pędzlem. Nanosić 150-
160 ml/m2 impregnatu (1-2 warstwy).
Podczas aplikacji i wysychania impregnatu temperatura powietrza, podłoża oraz produktu
powinna wynosić od +10 do + 30 °C i powinna być wyższa od punktu rosy. Wilgotność
względna powinna wynosić poniżej 80%.

Dodatkowe informacje

Przechowywanie w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, z dala od promieni
słonecznych; w suchym; chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Przechowywać i transportować w temperaturze od 0 °C do +30 °C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia gleby i wody.
Po zakończeniu prac malarskich, pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku
charakterystycznego zapachu.
 

*Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu.


Pobierz

Nasze inne marki